21. VN Šenčurja

R A Z P I S

ZA KOLESARSKO DIRKO PO ULICAH ŠENČURJA
»21. VN ŠENČURJA; MEMORIAL BOJANA UDOVIČA«

SOBOTA, 28. avgust 2021
ORGANIZATOR Kolesarsko društvo ŠENČUR, Kranjska cesta 2, 4208 ŠENČUR
TRASA DIRKE Dolžina kroga je 1,3 km in poteka po ulicah Šenčurja: Pipanova – Beleharjeva –

Stružnikova – Velesovska. Vozi se levi krog.

KATEGORIJE DEČKI, PREDŠOLSKI OTROCI, ŠOLSKI OTROCI 1-4 RAZREDA, ŠOLSKI OTROCI 5-9
RAZREDA, AMATERJI, ŽENSKE (Elite/U23), ML. MLADINCI, ST. MLADINCI ter
ELITE in POD 23 LET

ŠTART Pred kava barom Alo – Alo v Šenčurju:

 DEČKI C, DEKLICE B in C – 10 krogov = 13km – štart ob 11.00
 DEČKI A in B, DEKLICE A – 15 krogov = 19,5km štart ob 11.30
 STAREJŠE in MLAJŠE mladinke – 20krogov – 26,00km, štart ob 12.15
kriterijska dirka, točkuje se vsak 4ti krog (5 točkovanj)
 AMATERJI 1. POLFINALNA SKUPINA 10krogov = 13km po sistemu ”WIN
OUT”, štart ob 13.00.
 AMATERJI 2. POLFINALNA SKUPINA 10krogov = 13km po sistemu ”WIN
OUT” štart ob 13.30
 ML. MLADINCI POLFINALE – dirka na izpadanje; cca: 10 krogov = 13,00
km, po sistemu ”WIN OUT”, štart ob 14.00
 ML. MLADINCI POLFINALE – dirka na izpadanje; cca: 10 krogov = 13,00
km, po sistemu ”WIN OUT”, štart ob 14.30
 ŽENSKE – dirka na končni cilj; 15 krogov = 19,50km, štart ob 15.00.
 POLFINALE; (ELITE IN POD 23 LET) 20 krogov = 26,00km po sistemu
”WIN OUT” štart ob 15.45uri
 FINALE ML. MLADINCI – 15 krogov = 15,6km štart ob 16.30 uri
 PREDŠOLSKI OTROCI – 400m štart ob 17.00 uri
 ŠOLSKI OTROCI 1. – 4. razreda 1krog – 1300m štart ob 17.10 uri
 ŠOLSKI OTROCI 5. – 9. razreda 2 kroga – 2600m štart ob 17.20
 FINALE AMATERJI 15 krogov = 19,50km – dirka na izpadanje štart ob
17.40
 ST. MLADINCI 5 min. po končani dirki FINALE AMATERJI – cca. 25 krogov
= 32 km štart ob 18.15 uri
 FINALE ELITE in POD 23 LET 5. min. po končani dirki SM 25 krogov =
32,50 km štart ob 19.00 uri

www.kd-sencur.net
TOČKOVANJE Dečki vozijo dirko na končni cilj.

Starejše in mlajše mladinke vozijo kriterijsko dirko. Točkovanje vsak 4 krog,
skupaj 5 točkovanj. Točkujejo se prve 4 tekmovalke po sistemu 5 – 3 – 2 – 1.
Amaterje razdelimo v 2 polfinalni skupini, in vozijo dirko na izločanje po
sistemu ”WIN OUT”. V vsaki skupini se vozi 10 krogov, vsak krog se
tekmovalec, ki prvi prečka ciljno črto uvrsti v finale in preneha s polfinalno
vožnjo. Finalna vožnja za amaterjev se vozi klasična dirka na izpadanje. Vsak
krog izpade zadnji tekmovalec. Zadnji krog ostane 5 tekmovalcev, kateri vozijo
prvi nevtralni krog, nato šprintajo za končno zmago.
Mlajše mladince razdelimo v 2 polfinalni skupini, in vozijo dirko na izločanje
po sistemu ”WIN OUT”. V vsaki skupini se vozi 10 krogov, vsak krog se
tekmovalec, ki prvi prečka ciljno črto uvrsti v finale in preneha s polfinalno
vožnjo. Finalna vožnja za ml. mladince se vozi klasična dirka na izpadanje.
Vsak krog izpade zadnji tekmovalec. . Zadnji krog ostane 5 tekmovalcev, kateri
vozijo prvi nevtralni krog, nato šprintajo za končno zmago.
Ženske vozijo dirko na končni cilj.
Polfinalna skupina članov in U23 vozijo dirko na izločanje po sistemu ”WIN
OUT”. V skupini se vozi 20 krogov, vsak krog se tekmovalec, ki prvi prečka
ciljno črto uvrsti v finale in preneha s polfinalno vožnjo.
Predšolski in šolski otroci vozijo po razpisu za spremljevalnim vozilom.
Finale amaterji vozijo dirko na izpadanje. Vsak krog ob prečkanju ciljne črte
izpade zadnji tekmovalec. Zadnji krog ostane 5 tekmovalcev, kateri vozijo prvi
nevtralni krog, nato šprintajo za končno zmago.
Starejši mladinci vozijo dirko na izpadanje. Vsak krog izpade zadnji
tekmovalec. Število krogov je 25. Zadnji krog ostane več tekmovalcev, kateri
vozijo prvi nevtralni krog, nato šprintajo za končno zmago.
Finale ELITE/U23 vozijo 5 nevtralnih krogov, nato se vozi dirka na izpadanje.
Vsak krog ob prečkanju ciljne črte izpade zadnji tekmovalec. krogi. Zadnji krog
vozijo nevtralni krog, nato šprintajo za končno zmago.

www.kd-sencur.net

POSEBNA PRAVILA
DIRKE

Vsi tekmovalci od štarta vozijo 1 nevtralni krog.
Pri starejših in mlajših mladinkah se z zvočnim signalom (zvonec) opozori, da
se točkuje naslednji krog.
Po vožnji nevtralnega kroga se z zvočnim signalom opozori, da vsak naslednji
krog izpade zadnji tekmovalec (MM, SM, Elite/U23, Amaterji)
V primeru padca ali okvare kolesa je tekmovalec izločen iz tekmovanja.
Za zadnjim tekmovalcem se ves čas vozi sodnik na motorju, kateri bo z
zvočnim signalom (hupa) opozoril tekmovalce, da za njim ni več zaostalih
tekmovalcev, in so tako na vrsti za izpadanje.
Pred finalnim krogom se vozi nevtralni krog, nato sledi zadnji finalni krog.

PISARNA DIRKE Sejna soba Občine Šenčur, Kranjska cesta 2, 4208 Šenčur
SESTANEK VODIJ
EKIP

V sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska cesta 2, 4308 Šenčur.
Ob 10.00 za dečke, starejše in mlajše mladinke.
Ob 12.00 za amaterje in mlajše mladince
ob 14.00 za ženske, starejše mladince, U23 in elite.
PRIJAVE Do 26.08.2021 do 12.00 ure preko http://prijavim.se/

Kasnejših prijav NE BOMO upoštevali!
Prijavnina za amaterje znaša 15€.

NAGRADE V skladu s pravili KZS.
TEKMOVALNI
PREDPISI

Tekmuje se po predpisih Tehničnega pravilnika KZS in UCI ter določilih tega
razpisa. V soglasju s sodniškim zborom si organizator pridružuje pravico do
spremembe tega razpisa.

OSTALE DOLOČBE V času tekmovanja bo na trasi popolna zapora ceste. Tekmovalci vozijo na
lastno odgovornost. Organizator ne odgovarja za nastalo škodo, ki si jo
povzročijo tekmovalci med seboj ali proti tretjim osebam.

RAZGLASITEV
REZULTATOV

10 minut po končanem tekmovanju (zadnje kategorije) na štartno ciljnem
prostoru.

PRITOŽBE Takoj po končani dirki ob kavciji 50,00 €.
V Šenčurju, dne 10.07.2021

KD ŠENČUR
Organizacijski odbor